Publisert

Studietur til Barcelona – Mesoestetic og Mesoterapi

I en bransje som stadig er i søkelyset, hva gjelder seriøsitet, kompetanse og ikke minst etikk, er det viktig for grüderne bak Hudkonseptet å holde en stø kurs. «Målet vårt med Hudkonseptet, er at det skal være det naturlige valget for alle som ønsker råd og veiledning hva angår hud og kosmetiske behandlinger» sier Birgitte Sandvik, Daglig leder hos Hudkonseptet.

Vi ønsker at de som kommer til oss, skal føle seg trygge på at det vi tilbyr er trygt, og at de får gode og veltilpassede råd fra sykepleierne som jobber hos oss.

For det er nettopp det de er, sykepleiere, de to som foreløpig utgjør duoen hos Hudkonseptet. Birgitte Sandvik og Linda Borø har kjent hverandre gjennom jobb i snart 11 år. Planen for Hudkonseptet er å utvide, nettopp med flere sykepleiere.

Hvorfor sykepleiere?

Å være sykepleier innebærer så mye mer enn å «pleie syke», sier Linda. De har i kraft av sitt fag ofte god forståelse av mennesker og evnen til å tolke hva andre vil eller ønsker. De er også underlagt et taushetsløfte, som gjør at kunder som kommer til oss, føler de kan si ting de ikke ville sagt til andre. Ting som kan ha betydning for hva de ønsker å oppnå med behandlingen, eller som er bakgrunn for hvorfor de søker denne typen hjelp. Det er et veldig tillitsbasert forhold.

Som sykepeleiere har vi også noen yrkesetiske retiningslinjer som sier at vi skal «bygge vår praksis på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap»

Med det plikter vi oss til å holde seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innenfor det fagområde vi arbeider med.

For det finnes mye «tull»

Dermed var ikke damene vonde å be, da de fikk muligheten til å besøke Mesoestethics laboratorier i Barcelona. Her skulle de få muligheten til å se hvor mesoterapi produktene de anvender i klinikken kommer fra, og å lære om hele prosessen.

Ved at leverandører og produsenter inviterer kunder på slike besøk, hvor det både er omvisning og opplærling, er veldig positivt. Da kan vi selv være med å gå god for prosessen, slik at vi kan være sikre på at det ikke er noe «tull» på veien, sier Sandvik.

For det finnes mye «tull», og det gjør det nok i de fleste bransjer, dessverre. Et eksempel kan være produkter som kommer fra såkalt paralellimport og ikke direkte fra «opphavet». Da har vi ikke noen garanti for kvaliteten. Vi kan heller ikke være sikre på hvor det har vært på veien og hvordan det er blitt oppbevart underveis.

Man kan heller ikke vite om du faktisk har et orginalt produkt, da kopier kan med første øyekast se helt like ut. Kvaliteten på innholdet kan vi ikke vite noe om.

Det er veldig skummelt å tenke på, sier Borø.

At forbrukere blindt tror at det de får er trygt, sånn er det ikke alltid. Selv sykepleiere kan være uvitende om denne faren, og stole blindt på sin leverandør.

Mesoestethics laboratorier

Mesoestethics laboratorier ble grunnlagt i 1985, og drives nå av 2. generasjon. Det er arbeidsplass for nesten 220 ansatte og de er i stadig vekst. Dette er en av Barcelonas (spania?) viktigste bedrifter, og har tett samarbeid med både sykehus og universitet i deres forsking og utvikling av nye produkter.

Her er alt «gjenomsitig». De ønsker å vise frem sin produksjon og sine fasiliteter til leverandører og kunder.

To dager hadde gjengen fra Hudkonseptet på fabrikken sammen med et knippe behandlere fra Norge. Her fikk de se hvordan produksjon ble utført, hvordan ingredienser i flere runder ble veid og målt ved hjelp av avanserte apparater, strerilisert, kontrollert og pakket.

I produksjonsavdelingen er det undertrykksluft for å sikre at produktene ikke skal bli kontaminerte av svevepartikler, samt at alle ampuller blir inspisert visuelt av en person som plukker vekk de som ikke er optimale, før de autoklaveres.

Ganske fasinerende, sier Linda, som med sin bakgrunn som operasjonssykepleier vet hvor viktig rolle luftkvaliteten spiller for å unngå komplikasjoner og infeksjoner også på en operasjonsstue.

På denne fabrikken opprettholdes og registreres de høye kravene som stilles, for at en produsent kan få lov til å produsere mesoterapi som skal injiseres eller nåles ned i huden vha mikroneedeling. (Dermapen). Det samme har vi sett hos legemiddelfirmaet Galderma, som har produksjonslinje for Restylane i Uppsala i Sverige, sier hun.

Hvorfor er det så viktig for dere å fortelle dette ut til kundene?

Fordi den kosmetiske bransjen i Norge er dårlig regulert, og forbrukere har i liten grad mulighet til selv å kunne skille mellom «klinten og hveten» når «alle» reklamerer for sine «dyktige sykepleiere». Hva vil det si å være dyktig, og hvordan kan man vise til kunder at det nødvendigvis ikke er ensbetydende med kunnskapsrik og trygg?